Storyline   

Hvordan opstod storylinemetoden?

Elementer i storyline

Storylinemetoden i Danmark

Læringssyn i relation til metoden

Harry Potter storyline i 5.kl. 
Downlload til udskrift (9f55 KB Word 98-2000)

Billeder fra Harry Potter storyline

Dias fra Storyline foredrag

Dukker

Litteratur

 

How did it all begin?

Key points in Storyline

The Storyline method in Denmark

Harry Potter Storyline in English
Download to print (848 KB Word 98-2000)

Pictures from a Harry Potter storyline

Scotish and Danish education systems

Dolls

English bibliography

På disse sider findes information om Storylinemetoden samt forslag til, hvordan man  bl.a. kan integrere fagene dansk, engelsk, håndarbejde og billedkunst i et Harry Potter Storylineforløb.

 

 

On these pages you can find information about the Storyline method and suggestions on how to carry out a Harry Potter Storyline.

Designed by Wang Layout

        Profil