Tilbage til start

         Harry Potter Storyline til 5. klasse.    

Dette forløb har været afprøvet med stor succes i 5.a. på Humlebæk Skole. Se billeder fra forløbet  her

NB. Skemaerne kan printes ud hvis de åbens i Word fra startssiden, her vil organisation endvidere være suppleret med symboler.

                           Oversigt over episoder:  

Første episode:                   Introduktion af Harry Potter

Nøglespørgsmål:                   Harry har lige fundet ud af, han er en troldmand. Hvad vil du spørge om, hvis du  

                                             finder ud af, at du en troldmand/heks? 

 

Anden episode:                   Introduktion af Diagonalstræde

                                             (Eleverne har nu hørt om Harry, og han træder for første gang ind i den hemmelige  

                                              troldmandsgade: Diagonalstræde)

Nøglespørgsmål                   Hvad tror I troldmandsbutikker sælger?

 

Tredje episode:                   Kollagebaggrund laves

Nøglespørgsmål                  Hvordan skal baggrunden se ud?

 

Fjerde episode:                   Butikker i Diagonalstræde

Nøglespørgsmål                  Hvilke butikker tror I man kan finde i Diagonalstræde?

Første elevpræsentation:      Hvad tror I, man skal gøre for at lave en god præsentation?

Tryllespil, varer:                    Hvilke magiske evner/kræfter har din ting?

 

Femte episode:                   Rejse/Hogwartsekspressen

                                             (Harry har nu købt de nødvendige ting, og sidder nu på sit værelse og tænker: 

                                             ”Hvordan kommer jeg til Hogwarts?”)

Nøglespørgsmål:                   Hvordan tror I trolde og hekse kan rejse?

 

Sjette episode:                   Personer i Harrys verden (dukker laves)

                                            (Harry er på vej til Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab, hvor han i toget møder     

                                            andre elever)

Nøglespørgsmål                 Hvordan tror I personerne ser ud?

                                            Hvordan vil I beskrive jeres person? (personkarakteristik)

  

Syvende episode:               Wanda the Witch “from Hogwarts”.

                                             (Afstikker fra Harry eventyret: Undervisningsmaterialet Wanda the Witch bliver integreret i forløbet)

Nøglespørgsmål:                   Do you know how to make a witch drink?

                                             Do you know any witch spells? etc.

 

Ottende periode:                 Person (dukke) præsentation i grupper samt episode digtning

Nøglespørgsmål                 Hvem og hvordan er din person, og hvor befinder I jer på skolen?

 

Niende periode:                  Individuel historiedigtning (Skrive en historie (stil) om trolde/hekse verdenen)

Nøglespørgsmål                  Hvad tror I, en god fortælling skal indeholde?

 

Tiende periode:                   Brev fra Wanda

                                             (Repetition af besøget, herunder grammatik samt sanglegen: Head and shoulders.  

                                             Wanda sender nye opgaver).

spørgsmål”:                          Who is Wanda and what did she teach you?

                                             Who is Nicolas Flamel she told you about?

 

Elvte episode:                     Nicolas Flamel og De Vises Sten (ekstra opgave: Drømmespejlet)

                                             (Eleverne har nået højdepunktet i bogen, som omhandler en sten, der kan lave guld og gøre 

                                             mennesker udødelige)

Nøglespørgsmål                 Vil det være godt eller dårligt at eje sådan en sten? Hvorfor?

 

Valgmulighed:                     Hvad vil du se i drømmespejlet?  (individuel læseopgave, episode fra bogen)

Endvidere:                           Hvad synes du, vi mangler på vores kollage?

 

 

Skema for Storyline    Side 1.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk) 

2 lektioner.

 

Første episode:

 

Introduktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry har lige fundet ud af han er en troldmand. Hvad vil du spørge om, hvis du fandt ud af, at du er en troldmand/ heks? 

 

Genfortælling af de første 3 kapitler i ”Harry Potter og De Vise Sten”.

 

 

Højtlæsning fra side 49 til 54, hvor der stoppes ved sætningen:

 

Spørgsmål sprang frem som festfyrværkeri i hoved på Harry. Han vidste ikke, hvad han skulle starte med at spørge om…

 

Skriv spørgsmål ned i logbog.

Drøft med sidemanden hvad I synes kunne være interessant at finde ud af om troldeverdenen.

Fælles opsamling på flipover.

 

 

 

 

 

 

Resten af kapitel 4 læses højt.

 

 

 

 

 

 

  Gruppe                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

  Gruppe

  Klasse

 

 

 Bogen:

 “Harry Potter og  

  De Vise Sten”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hæfte til alle  

 elever til logbog.

 

 

 Flipover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skriftlige  

 spørgsmål i 

 logbøger og på 

 flipover.

 

Lytteøvelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig og mundtlig øvelse.

 

 

NB. gemmes til evalueringen af  hele forløbet

(Har eleverne fået svar på alle spørgsmålene?).

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 2.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Engelsk) 

2 lektioner.

 

Anden episode:

 

Introduktion af Diagonal-stræde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad tror I troldmands-butikker sælger?

 

 

 

 

Hvilke spil kan man lave med disse ord/varer?

 

 

Uddrag fra ”Harry Potter og De Vise Sten” deles ud (side 68-74).

Læses højt, mens elever følger med i teksten (Harry ankommer til Dirgonalstræde).

 

Brainstorm over tryllevarer/ting.

Ordene skrives på dansk på tavlen, og eleverne skriver dem bagest i deres logbøger.

 

 

 

Brainstorm over spil.

 

 

Lærerforslag:

Introduktion af spil ”beskrivelses banko”. Snak om engelske tillægsord.

 

Eleverne skal nu selv lave deres eget spil på engelsk. 

 

Gruppearbejde: 8 ord vælges og oversættes til engelsk.

Ordene skrives på engelsk på papkort og

tilsvarende billede tegnes.

 

Kortene færdiglaves hjemme.

 

  Klasse                               

 

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gruppe

 

Kopi fra ”Harry Potter og De Vise Sten” (side 68-74).

(Overflødige afsnit klippes væk.)

 

Logbog (gloseliste bagest i hæftet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papkort (til spil)

Farver

 

Spillene lamineres senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på spil hvor de samme kort kan genbruges:

 

 fisk,

 sorteper,

 vendespil,

 beskrivelsesbanko

 

 

 

 

 

Læsning (følge med i teksten).

 

 

 

 

Skrivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse af engelske gloser

(navneord, tillægsord). 

 

 

 

Oversættelse.

Udvidelse af engelsk ordforråd.

Tegne.

 

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 3.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk) 

(Billedkunst)

2 lektioner.

 

Tredje episode:

 

Kollage-

baggrund

laves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad har vi lavet i dag?

Hvad var godt, mindre godt? Hvad skal jeg lave til næste gang?

 

 

 

Kollagebaggrund samt togbane laves.

 

Lektier: Ark der blev uddelt i engelsk læses til dagen efter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbog (10 minutter afsættes dertil).

 

                               

 

     Klasse

 

 

     Himmel og

     græs males.

 

     En gruppe 

     maler  

     togskinner.

 

     En gruppe

     limer tog-

     skinner på 

     papirstrimmel.

 

 

 

 

   

    Individuel

 

 

 

 

 

 

 

  Karton

  Papir (papir dug)

  Lim

  Saks

  Akryl/vandfarve

  Tændstikker

 

 

 

 

 

Kollagebaggrund

(Tørres til næste dag inden den sættes op).

 

 

 

Målet med kollagen er bl.a., at eleverne kan følge med og se udviklingen i storyline samt at gøre undervisningen mere kreativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig refleksion og

evaluering.

Planlægning.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 4.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk) 

2 lektioner.

 

Fjerde episode:

 

Butikker i

Diagonal-

stræde. 

 

 

 

 

(Afsæt evt.

3 lektioner).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke butikker tror I man kan finde i Diagonal- stræde?

 

Opsamling af mandagens aktiviteter

(inddrag logbog).

Elevresume af ark (lektier).

Snak om skoleuniform.

 

Brainstorm over trolde- og heksebutikker. Skrives på tavlen.

 

 

Snak i grupper og vælg en butik.

Butikkerne laves (skelettet laves i pap max. A4 størrelse).

 

Lektier: Lave butikkerne færdige, så vidt det kan lade sig gøre. Uddel opgaver i grupperne.

 

 Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grupperne 

    inddeles efter 

    ønske af butik.

    Må godt

    forlade

    klasseværelset.

 

 

 

 Logbog.

 Ark.

 

 

 

 

 

 

  Karton

  Papir (papir dug)

  Lim

  Saks

  Akryl/vandfarve

  Farveblyanter

  osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Butikker til  

 kollage.

 

 

Opsamling og

evaluering.

 

 

 

 

 

 

Til senere brug i engelsk.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 5.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Engelsk) 

2 lektioner.

 

Fjerde episode:

 

Butikker i

Diagonal-

stræde. 

 

Butik sæt-

ninger øves 

(køb/sælge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der nogen der ved hvordan man skriver tirsdag på engelsk?

 

 

Oversættelse af engelske sætninger til dansk (indhold: butik og handel).

Pund gennemgås 1£ = ca. 10 kr.

 

Øvelse af udtale/intonation i spørgesætninger.

Udtale af w på engelsk (wand, Hogwarts) samt oversættelse af please.

 

Sætningerne læses op på engelsk af lærer, hvorpå elever oversætter

(hurtige elever arbejder videre med at lave deres spil og butikker).

 

 

 

Lektier: Find trylle/magiske ting som kan sælges i Jeres butikker. Medbringes mandag d. 01.10.01.

 

 

 

 

Logbog skrives (evt. på engelsk for de der ønsker).

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

Ark med engelske sætninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks. Tæppe som kan gøre en usynlig eller en pind som laves til en tryllestav.

 

Danske sætninger.

 

Oversættelse.

 

 

 

Øvelse af udtale- og intonation i spørgesætninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig refleksion- og

evaluering.

 

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 6.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Fjerde episode (fortsat):

 

Butikker i

Diagonal-

stræde laves færdige, sættes op og præsenteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad tror I, man skal gøre for at lave en god præsentation?

 

Logbøger gennemgås i grupper. Ret stavefejl m.m. Hjælp hinanden

(info: Vi samler logbøgerne ind i slutningen af hele forløbet og læser alle igennem).

 

Snak om, hvordan man præsenter noget.

 

 

 

 

Butikker laves færdige og sættes op.

Grupperne forbereder deres præsentation og skriver ned i logbøgerne, hvem der siger hvad.

 

 

 

 

 

Fremlæggelse for klassen. Spørgsmål besvares.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gruppe      

 

 

 

 

 

    Gruppe

 

 

 

    Gruppe

    Eleverne må

    godt  

    forberede   

    andre steder  

    end i klassen.

 

 

 

 

 

    Klasse

 

Logbøger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbøger (stikord).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butik/kollage.

 

Opsamling og

evaluering.

Skriftlig dansk.

 

 

 

Mundtlig formidling.

Tale højt og tydeligt, brug af stikord,

øjenkontakt,

korpssprog m.m.

 

 

Gruppesamarbejde.

Øvelse af mundtlig

præsentation.

 

 

Præsentation af butik.

Lytte til hinanden.

 

 

 

 

 

 

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 7.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Engelsk) 

2 lektioner.

 

Anden episode afsluttes:

Spillene spilles.

 

Fjerde episode fortsættes:

 

Butiksæt-

ninger øves 

(køb/sælge).

 

 

Medbragte ting inddrages.

 

Handlespil. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan var det nu, vi spillede beskrivelses-

bingo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke magiske evner/kræfter har din ting?

 

 

 

 

 

 

 

Repetition af spilleregler.

Beskrivelsesord på engelsk til hver tegning skrives ned i logbøger  (tillægsord, evt. navneord).

 

Spillene spilles (hurtige grupper bytter spil eller spiller andre spil med kortene).

 

 

 

Butiksætninger øves.

Sætningerne læses op på engelsk af lærer, hvorpå elever oversætter (elever må denne gang ikke se i deres papir).

 

Sætninger øves i par med nye navneord (varer). Hver anden række vender sig om og er sammen med bagvedsiddende.

 

Eleverne præsenterer deres ting for makkeren på engelsk. Lærerne hjælper med gloser. Navneskilt klistres på varen.

 

Klassen deles i to. Den ene gruppe finder et andet sted uden for klassen.

Handlespil: Eleverne går rundt og bytter ting. Overbevis en køber til at bytte. Man skal altid have en ting at bytte med.

 

  Individuel

 

 

 

 

  Gruppe

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

  Par

 

 

 

  Par

 

 

 

   To store 

   grupper

 

Lamineret spil samt ordbøger

udleveres.

Logbøger.

 

 

 

 

 

 

 

Ark med sætninger.

 

 

 

 

 

 

Medbragt ting.

Pap til navneskilt, tape og nåle.

 

Spil: Kort med tegninger samt en plade med ord til hver deltager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navneskilte på engelsk til varerne.

 

Engelske tillægsord

(ordforråd).

 

 

Mundtlig engelsk.

 

 

 

 

 

Repetition.

Forståelse af indhold.

 

 

Mundtlig engelsk.

 

 

Mundtlig engelsk.

 

 

 

Handelssprog. Overtales evne på engelsk.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 8.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Femte episode:

 

Rejse/

Hogwarts-ekspressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. først tirsdag.

 

Sjette episode:

Personer i

Harrys

verden.

 

Harry har nu købt de nødvendige ting, og sidder nu på sit værelse og tænker: Hvordan kommer jeg til Hogwarts?

 

Hvordan tror I trolde og hekse kan rejse?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan tror I, personerne ser ud?

 

Handlespil i engelsk evalueres,

f.eks. hvorfor vil det være en god ide at købe Majas tæppe?

 

 

 

 

 

 

 

Skriv mindst 4 forslag ned i jeres logbog (kan suppleres med tegning).

 

Opsamling på klassen.

 

J.K. Rowlings bud på Harrys første rejse: Læs 5 afsnit fra bogen og find den rigtige rækkefølge (Ron introduceres).

Lim afsnittene på et blankt stykke papir

(de hurtige elever øver et afsnit til højtlæsning for klassen).

 

Uddrag fra Harrys rejse læses højt af læreren (Hermione introduceres).

 

Lektier: Vælg en person fra Harry Pottes verden. Skriv stikord i logbog til hvordan han/hun kan se ud. 

 

Logbog over dagens aktiviteter skrives.

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

  Klasse

 

 

  Individuel

 

 

 

  Individuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbøger.

 

 

 

 

5 afsnit (udklip) fra ”Harry Potter og De Vise Sten” side 92-95.

Blankt papir + lim.

 

 

Fra side 102-110.

 

 

Logbog.

 

 

 

Logbog.

 

Tingene udstilles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindst 4 fantasifulde rejsemåder.

 

 

Tekst i rigtig rækkefølge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ tænkning.

 

 

 

 

Orienterings- læsning.

 

 

Højtlæsning.

 

 

Lytteøvelse.

 

 

 

Skriftlig refleksion og

evaluering.

 

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 9.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Sjette episode fortsat:

 

Personer i

Harrys

verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan tror I, personerne ser ud?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vil I beskrive jeres person?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den valgte person laves til dukke.

Skabelon kan bruge for de, der ønsker det.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personkarakteristik (kan evt. skrives ind på computer). Følgende punkter skal nævnes:

 

-         Udseende (højde, drøjde, hårfarve, øjenfarve m.m.)

-         Væremåde

-         Yndlingsmagi (tryllekunst)

-         Bedste fag eller arbejde

-         Ynglingshobby

-         Bedste ven (venner)

-         Familie

-         Evt. kæledyr

 

Lektier: Personkarakterstik laves færdig hjemme til næste uge, max. 2 A4 sider.

Ovenstående liste skrives ned i logbog.

 

  Individuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

  Skabelon

  Stof

  Karton

  Lim

  Saks

  Tusch

  Farveblyanter

  Garn

 

 

 

  Evt. brug af  

  computer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Logbog.

 

 

 

 

Dukke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personkarakteristik.

 

 

 

Dukken kan bruges til dukketeater.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig opgave.

 

Ekstra øvelse: Del ordet i stavelser:

Per-son-

ka-rak-te-ri-stik.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 10.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Engelsk)

2 lektioner.

 

Syvende episode:

 

Wanda the Witch “from Hogwarts”

visits 5.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you know how to make a witch drink?

 

 

 

Do you know any witch spells?

 

 

How do you write the numbers 1-10 in English?

 

Do you want to learn an English song?

 

 

 

 

 

Heksen Wanda fra Hogwarts kommer på besøg. Wanda fortæller en historie om sig selv og om Hogwarts.

Eleverne kan stille spørgsmål.

 

The Witch’s Drink.

Klassen øver et engelsk vers og Wanda tryller en heksedrik frem, som eleverne skal drikke. Men der skal en trylleformular til for at drikken virker...

 

The Spell gennemgås. 

 Lektier: Find på trylleformular på 

 engelsk.

 

How many...? Ark udfyldes.

Tallene skrives på engelsk på tavlen og i elevernes logbøger.

 

 

Sangleg: Head and shoulders…

Udtale af S på engelsk gennemgås:

- Stemt S, like a bee…….  Buzz. 

- Ustemt S, like a snake… SSSS. 

 

 

Logbog over dagens aktiviteter

(gerne på engelsk).

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

Udklædningsstøj.

 

(Kopi fra Wanda’s World af Carol Livingstone).

 

Textbook, side 6     

 + bånd/optager.

Blå saftevand, krus.

 

Textbook, side 7     

 + bånd/optager.

 

 

Activity book,

side 4.

Logbog.

 

 

Activity book,

side 4 + bånd/

optager.

 

 

 

Logbog

 

 

 

 

 

 

 

Blå trylledrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallene 1-10 på engelsk.

 

Lytte- og spørge- øvelse på engelsk.

 

 

 

 

Lytte og læse engelsk.

 

 

 

Motoriske øvelser.

 

 

 

Stave til tallene.

 

 

 

 

Sang med motoriske

øvelser.

 

 

Skriftlig refleksion/

evaluering.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 11.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Ottende periode:

 

Person- præsentation (dukke)

samt digtning.

 

 

 

 

 

 

Hvem og hvordan er din person, og hvor befinder I jer på skolen?

 

Lærervalgte grupper* præsenterer deres personer for hinanden.

Eleverne må selv bestemme hvorledes.

 

*Grupperne bliver inddelt efter niveau 

  og køn.

 

Grupperne fortsætter med at digte en episode/begivenhed. Begivenheden skal finde sted på Hogwarts, hvor alle dukker skal være repræsenteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever, der har svært ved at komme i gang, motiveres af læreren via højtlæsning (forslag til videredigtning med den usynlige kappe og drømmespejlet).

 

 

 

 

 

Grupperne må godt forlade klassen.

 

Dukker og elevernes person-karakteristikker.

 

 

 

 

Logbog til notater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag fra Harry Potter bogen fra 

side 205-206.

 

 

 

 

 

 

 

 

På dansk el. engelsk:

- Mundtlig 

  fortælling

 (evt. med stikord).

- Rollespil

 (replikker 

  nedskrives).

 

Evt. tegning af begivenheden

(hurtige elever).

 

 

 

 

 

Højtlæsning, genfortælling el.

jeg-fortællerform.

 

 

 

 

Mundtlig digtning, der tager udgangspunkt i elevens fantasi og viden.

 

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 12.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

 

Kollage fortsættes m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad synes I, vi mangler på vores kollage?

 

Formiddagens aktiviteter fortsætter for de grupper, der ikke er færdige.

Nye aktiviteter opstartes.

 

 

Kollageforslag: Toget, Hogwarts, skov, småting som flyvende ugler, hekse osv.

 

Brev til Wanda på engelsk (fagligt dygtige elever).

 

Evt. dukketeater (baseret på elevernes historie fra tidligere).

 

Ekstra aktivitet: Kortspil fra tidligere spilles på engelsk evt. vendespil el. fisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbog.

 

 

 

 

  Gruppe

 

 

 

 

Eleverne arbejder fortsat i samme grupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

 

 

 

 

  Stof

  Karton

  Lim

  Saks

  Akrylfarve

  Garn

  Pinde

  Papir

  Pap

 

 

 

 

 

 

 

Kollage

Brev

Dukketeater m.m.

 

 

Forskellige aktiviteter til forskellige grupper.

 

Aktivering af flere intelligenser i klasseværelset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere ark.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 13.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Niende periode:

 

Historie- digtning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad tror I, en god fortælling skal indeholde?

 

Elevernes historier fra mandagen fortælles til en anden gruppe.

 

 

 

Brainstorm på tavlen.

 

Fordelen ved en disposition gennemgås.

Kort gennemgang, af hvordan personerne præsenteres.

 

 

Individuel stilskrivning (historie) påbegyndes. 

Handlingen skal finde sted på Hogwarts.

Benyt evt. jeres personer (dukker).

 

Faglige krav:

-  der skal startes med stort bogstav efter 

    punktum

-  der lægges vægt på brug af tillægsord  

    samt formuleringer                     

   (undgå: og så... og så...)

-  endelser og stavning

-  tegnsætning

-  indledning-brødtekst-afslutning

-  brug af afsnit

-  mindst tre og max. fem sider

   (computer max. tre sider)

 

  Grupper

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kladdehæfte.

 

 

Mundtlig fortælling.

 

 

 

 

 

Skrive- og fortæller teknikker.

 

 

 

Stil skrivning (historie).

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 14.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Engelsk)

2 lektioner.

 

Tiende periode:

 

Brev fra Wanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who is Wanda and what did she teach you?

 

Brev fra Wanda (repetition af hendes besøg og nye opgaver).

 

Repetition af Sangleg: Head and Shoulders…

 

 

While Wanda was away.

Lytte- og læseaktiviteter fra Wandas World.

 

 

Skriftlige aktiviteter.

 

 

 

 

Ekstra aktiviteter til de hurtige.

 

Arbejde videre på kollagen.

 

 

 

Logbog. Hvordan var det nu, man skriver tirsdag på engelsk? Hvad hedder oktober på engelsk?

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

 

 

 

 

 

Udstoppet ugle og brevet.

 

 

 

 

 

Wanda’s World

Textbook s. 42-43.

Activity book 

s. 27.

 

Kopi fra Wanda’s World af Carol Livingstone

Activity book s. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundtlige og

Auditive-

øvelser.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 15.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Tiende periode fortsat:

 

Svar fra Wanda.

 

 

Elvte episode:

 

Nicolas Flamel og

De Vises Sten.

 

Drømme-

spejlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Who is Nicolas Flamel she told you about?

 

 

 

 

 

 

 

En sten, der kan lave guld og gøre mennesker udødelige.

Vil det være godt eller dårligt at eje sådan en sten?

Hvorfor?

 

Hvad vil du se i drømmespejlet?

Stile indsamles.

 

Svarbrev til 5. a. fra Wanda. (Nicolas Flamel kommer ind i billedet)

 

Genfortælling af episoder fra Harry Potter bogen:

- hunden med de tre hoveder

- Hagrid afslører, at det har noget med 

  Nicolas Flamel at gøre

- Harry, Hermione, og Ron tror at 

  hunden vogter noget, som den onde  

  professor Snape vil have fat på

- de forsøger at finde ud af, hvad  

  hunden vogter

 

Oplæsning fra Harry Potter bogen.

Harry, Hermione og Ron finder ud af, hvem Nicolas Flamel er.

 

Eleverne skal diskutere fordele og ulemper ved at eje stenen.

Skriv fem fordele og fem ulemper ned i logbøgerne. (Udfyld mindst to sider og

husk overskrift.)

 

Ekstra individuel opgave: Tekst til læsning med spørgsmål.

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærervalgte grupper med en dreng i hver.

 

 

 

  Individuel

 

 

Brev og fotos fra Wandas besøg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag fra bogen side 216 –218.

 

 

 

 

Logbøger.

 

 

 

Harry finder spejlet s.205-207 + 210-211.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlige argumenter i logbøger.

 

 

 

Skriftlig redegørelse samt tegning.

 

 

Engelsk lytte- øvelse.

Mundtlig oversættelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytteøvelse.

 

 

 

Diskussions- øvelse, hvor argumenter for og imod overvejes.

 

 

Individuel læse-, skrive- og tegne- øvelse.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 16.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

 

Elvte episode fortsat:

 

Drømme-

spejlet.

 

 

Kollagen laves færdig.

 

 

 

 

 

 

Hvad synes I, vi mangler til kollagen for at gøre den færdig?

 

Kollagen laves færdig (drengegruppen skal hjælpe pigerne færdige med Hogwarts slottet).

 

Øvrige valgmuligheder:

- Fortsæt med den individuelle opgave 

  fra forrige time.

 

- Andre ting til kollagen ex den forbudte 

  skov, Hagrids hytte, flod, mennesker,   

  dyr osv.

 

- Tænke og talebobler til kollagen.

 

- Breve og tegninger til Wanda.

 

- Søge Harry Potter info. på nettet.

  (skal fremlægges for klassen)

 

- Hjemmelavet spil fra engelsk.

 

- Andre elev initiativer.

 

Vi mødes i klassen kl. 13.35.

Logbøger: Hertil afsættes 15 minutter.

Dagens aktiviteter nedskrives og evalueres. Hele logbogen kigges igennem, da vi samler dem ind tirsdag.

 

 

  Gruppe

 

 

 

 

 

 

 

  Gruppe

 

 

 

 Eleverne  

 bestemmer selv, 

 hvem de arbejder  

 sammen med.

 

 

 

 

 

 

 

  Individuel

 

  Stof

  Karton

  Lim

  Saks

  Akrylfarve

  Garn

  Papir

  Pap m.m.

 

  Kollage

 

 

Frivillige kreative udfordringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig refleksion og evaluering.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 17.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

(Dansk)

2 lektioner.

 

Kollage-præsentation.

 

 

 

 

 

Evaluering.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Engelsk)

2 lektioner

 

 

 

 

Præsentationer af det sidste, der er kommet op på kollagen øves.

Sidste chance for at lave noget til kollagen.

 

 

 

Præsentation

 

 

 

 

 

Fotos over hele forløbet hænges op og  forløbet snakkes igennem.

 

 

 

 

 

 

 

Hyggetimer med slik og højtlæsning

(episoden hvor Harry redder De Vises Sten fra at havne i de forkerte hænder).

 

Eleverne kan evt. tegne og dekorere logbøgerne. Logbøgerne indsamles.

 

 

  Gruppe

              

 

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

  Klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udprint af digitale fotos.

 

Evalueringsark.

 

Kollage

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundtlig formidling.

Tale højt og tydeligt, brug af stikord,

øjenkontakt,

kropssprog, m.m.

Connie Wang Hansen  2001

Skema for Storyline    Side 19.

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

 

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

 

Materialer

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan er det egentlig at bo blandt muggels?

 

Hvordan kommunikerer man med hinanden, når man ikke sender uglepost? osv.

 

Forslag til videre forløb:

 

Er tiden omkring Allehelgensaften, kunne det være oplagt at have en episode med Allehelgensaften på Hogwarts.

Dette kunne evt. suppleres med engelskaktiviteter med Halloween fra Wanda-materialet Easy street (Textbook s. 13 og Activity book side 7). 

 

Det kunne være naturligt at afslutte med, at Harry og hans venner fra Hogwarts vender tilbage til den virkelige verden. Her kunne nøglespørgsmål evt. stilles af Ron, som ikke bor blandt muggler (se under nøglespørgsmål!).

 

Det kunne være en opgave, der skulle besvares på engelsk, og eleverne vil derved blive ført tilbage til den virkelig verden igen.

 

 

I dansk kunne man afslutte med at undersøge hvilken genre deres historie hører under i litteraturen.

 

Man kunne snakke om, hvilke elementer der altid forekommer i fantasigenren og lave brainstorm over hvilke kategorier, man kan inddele fantasi under.

 

 

 

 

 

Allehelgensaften kap. 10 side 162 i Harry Potter og De Vises Sten. eller

Dødsdagsfesten kap. 8 side 124 i Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan fx lave et fantasihjul med underemner som:

Gys (spænding).

Science fiction (surrealisme som ofte foregår i  fremtiden).

Myter og sagn, Legender (historisk eventyr, fiktion).

Eventyr (prins og prinsesser, over-naturlige væsner).

Humoristisk fantasi (parodier) osv.

 

Connie Wang Hansen  2001

Planlægningsskema for Storyline   

 

 

  Tema:           Harry Potters historie, et fantasi forløb.

 

Storyline-

episode

Nøgle-

spørgsmål

Aktiviteter

Organisation

Materialer

Produkt

Mål/øvelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connie Wang Hansen  2001

 

 

Tilbage til start