Tilbage til start

Litteratur                                                                       

Adams, Frank: Does Scotland have a National Curriculum?, fra: Scottish Educational Review, Maj 1997, Vol. 29, nummer 1. (s. 66-75)

Bell, Steve, Kathy Fifield: An Introduction to the Storyline Method, fra: American Training Manual, Portland, Oregon, Educational Resources Northwest, 1991.                                                                                          

Bell, Steve: Introduction to the Storyline Method: An extract from “The Local Radio Station”  af Steve Bell, De Akelei, Assendelft, Netherlands 1995, ISBN 90-70043-29-1.  http://www.acskive.dk/storyline  09-10-00                                                   

Bell, Steve: Introduction to the Storyline Scotland, http://www.storyline-scotland.freeserve.co.uk  09-10-00                                     

Bell, Steve: Notater fra foredrag Steve Bell gav på Blaagaard Statsseminarium, 1999

Boland, Theo, Jos Letschert, Andre´ Petter, Luc Stevens, Rene van der Veen: The greater the differences the better changes: A pedagogical contribution to the storyline approach of education, SLO, Sector Primary education, Enschede, Nederlands, 1999.      

Creswell, Jeff: Creating Worlds, Constructing Meaning: The Scottish Storyline Method, Heinemann, Portsmouth, 1997.

Dewey, John. Erfaring og Opdragelse. Christian Ejlers’ Forlag, København. 1997.

Falkenberg, Cecilie: Man skal ku’ læse: video om brug af storyline, Dansklærerforening, Arentoft Film: Undervisningsministeriets Mediesektion DR-Åben, 1996

Falkenberg, Cecilie: Med venlig hilsen 3@, video on storyline in a 3 class. Dansklærerforening, Arentoft Film: Undervisningsministeriets Mediesektion DR-Åben, 1998

Falkenberg, Cecilie, Erik Håkonsson, Niels Jægerum, Sigrid Madsbjerg, Finn W. Mosegaard: Storyline-metoden: undervisning på fantasiens vinger, Krogs forlag A/S, Kolding, 1994.

Falkenberg, Cecilie, Erik Håkonsson: Storylinebogen: En håndbog for undervisere, Krogs forlag  A/S, Kolding, 2000.

Fibæk Laursen, Per: Didaktik og Kognition, En Grundbog. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1999. 1. udgave, 1 oplag.

Gjelstrup, Marianne, Birger Tønnesen: Tværfagligt projektarbejde Med start fra 1. klasse, Forlaget Kommuneinformation, Gylling, 1996 1. udgave.

Hansen, Connie Wang: Logbog (16 sider) fra Gylemuir Primary School, Edinburgh, Marts 1999.

Hiim, Hilde og Hippe, Else: Læring Gennem Oplevelse, Forståelse og Handling, En studiebog i didaktik. Oversat og bearbejdet fra norsk af Knud Fink Ebbesen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1993. 1. udgave. 5 oplag.

Illeris, Knud: Læring: et aktuel læringsteori I spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Max, Roskilde Universitets Forlag, Frederiksberg, 1999

Jørgensen, Martin, Ole Pedersen: Læsefrugter – En bog om børnelitteratur, tekstteroi og litteraturpædagogik. Kvan. 1996. 4. oplag.  

Letschert, Jos: A “Honnocourt Sketchbook” on Story, A product of the European association for Educational Design, SLO, Enschede, Netherlands, 1992.                    

Letschert, Jos: Adaptive Education and The Storyline Approach, National Institute for Curriculum Development, SLO, Enschede, Netherlands, 1996. http://www.acskive.dk/storyline   09-10-00

Letschert, Jos: Storyline: a thematic approach to learning and teaching, European Association for Educational Design, SLO, Enschede, Netherlands, 1997. http://www.acskive.dk/storyline   09-10-00                                  

Letschert, Jos: Topicwork: A Storyline Approach, with contributions of Barbara Frame, Steve Bell, Erik Vos and the participants of the third “Golden Circle Seminar”i Viborg, Denmark, European association for Educational Design, SLO, Enschede, Netherlands, 1992.     

Kristensen, Hans Jørgen. Pædagogik –Teori i praksis. Nordisk Forlag, København. 1991. 

Meier, Ellen Bick: Storyline, or “den skotske metode”: In which ways can this method contribute to Folkeskolen?, Blaagaard Statsseminarium, Biblioteket, 1996.               

Mosegaard, Finn W: From Storyline to project-work. http://www.acskive.dk/storyline  09-10-00

Rendell, Fred: Topic Study How and Why? Jordanhill College, Glasgow, Skotland 1989

Reinsholm, Niels og Hans Skadkær Pedersen. Pædagogiske grundfortællinger. Kvan, Aarhus. 1999.

Rowling, J. K: Harry Potter og De Vises Sten, Gyldendal 2001 Samt den engelske udgave Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Bloomsbury, 1997. 

Vos, Erik: Steve Bell’s Secret Notebook, Published by European association for Educational Design, SLO, Enschede, Netherlands, 1991.                             

 

Report: Second Golden Circle Ceminar13, 14, 15 March 1990: topic designs, reflections, exploring the future, Published by European association for Educational Design, SLO, Enschede, Netherlands, 1990.                                         

Structures of the Education and Initial Training Systems in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels, Luxembourg, 1995. Second Edition, (side 337 - 418: United Kingdom), (side 53 – 75: Denmark).                                                                

The Structure and Balance of Curriculum 5-14: Curriculum and Assessment in Scotland: National Guidelines, The Scottish Office Education Department, Edinburgh, 1993.                                                                                                

Space abduction (Bortførelse til rummet): video om Storyline i Skotland. Lego DAKTA , 1986. (amtscentralen)    

 

Undervisningsministeriet:   

- Bekendtgørelse af Lov om folkeskolen LBK nr. 730 af 21/07/200

- Bekendtgørelse om projektopgaven i 9.kl. Bek. nr. 496 af 31/05/2000 http://www.uvm.dk/grundskole/lov/index.shtml

- Læseplaner: Folkeskolens fag, Undervisningsministeriets forlag, København, 1995

- Engelsk, faghæfte 2, Undervisningsministeriets forlag, København, 1995

- Dansk, faghæfte 1, Undervisningsministeriets forlag, København, 1995

- En skole for alle: Om den nye folkeskolelov, Undervisningsministeriets forlag, København, 1994

- Folkeskoleloven 1993 med temaartikler og kommentarer, Forlaget Kommuneinformation, København, 1995

 

Tilbage til start